Buurthuis activiteiten

Het gebouw met zijn faciliteiten is oorspronkelijk eigendom van speeltuin Westerkwartier, de speeltuinvereniging stelt het gebouw met faciliteiten beschikbaar als “Buurthuis”. Het doel van het buurthuis is om mensen bij elkaar te brengen en te verenigen. Eventuele verdiensten die uit het gebruik van het buurthuis voorvloeien worden aangewend voor het organiseren van activiteiten voor de leden van de speeltuinvereniging.

Een deel van de activiteiten die vanuit het buurthuis worden georganiseerd zijn opgezet vanuit vrijwilligers van de speeltuin. Regelmatig is het voor ouderen uit de buurt mogelijk om koffie te komen drinken, op deze manier proberen wij ouderen uit het sociaal isolement te halen en vereenzaming van ouderen uit de buurt te verminderen. Tijdens de feestdagen stellen wij ons buurthuis veelal beschikbaar voor buurtbewoners om bij elkaar te komen voor een hapje en een drankje en is er een mogelijkheid om eventueel een kerststukje te maken.

In sommige gevallen worden wij benaderd met de vraag of er gebruik mag worden gemaakt van onze locatie voor het organiseren van activiteiten, hierdoor is het nu dan ook mogelijk om deel te nemen aan het wekelijkse kunst schilderen, kan er zangles worden gevolgd en wordt er regelmatig een bingo georganiseerd. 

Eens per twee weken is het mogelijk voor mensen met een beperking om onder begeleiding te komen darten, eenmaal per jaar wordt er voor deze groep mensen ook een toernooi georganiseerd.

In het verleden hebben wij tevens ons buurthuis beschikbaar gesteld voor grotere welzijnsorganisaties, op dit moment wordt het buurthuis gebruikt door onderstaande organisaties voor de volgende activiteiten:

Wereldkeuken en sociale catering

Op zaterdagen wordt buurthuis enkele uren beschikbaar gesteld voor Stichting Leids steunloket migranten, die een mooi project in samenwerking met Buzzleiden hebben opgezet waarbij er gevarieerde veganistische maaltijden wordt gekookt uit de wereldkeuken. De maaltijden worden bereid door vrijwilligers in ons buurthuis. Voor een klein bedrag kunnen een aantal maaltijden door buurtbewoners van Leiden-zuidwest worden afgenomen. Meer informatie is te vinden op de volgende website: www.leidssteunloket.nl

Nederlandse les en Dance workouts

Ook Buzzleiden maakt gebruik van ons buurthuis. Buzzleiden is een welzijnsorganisatie die zich richt op het aanleren van vaardigheden en op het ontdekken en ontwikkelen van talent bij mensen in onze Leidse gemeente. In ons buurthuis organiseert Buzzleiden onder andere Nederlandse les, maar ook dance workouts. Meer informatie over de activiteiten van Buzzleiden is te vinden op de volgende website: www.buzzleiden.nl.

Aankomende activiteiten

inschrijven

kinder activiteiten

Buurthuis activiteiten

Helaas zijn er geen aankomende activiteiten gepland